The Best Open Source Email & Collaboration Software

English English down

16 Maart 2011 - Kostenbesparende open source e-mail oplossing van Zarafa rukt op binnen gezondheidszorg

Ook het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft een kostenbesparing gerealiseerd door de open source e-mail- en agendasoftware van
Zarafa in gebruik te nemen. Eerder bespaarden Nictiz (het expertisecentrum voor ICT in de Zorg), Stichting InteraktContour en het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein door te kiezen voor deze Nederlandse open source vervanger van de Microsoft Exchange Server.

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft met de overstap naar Zarafa een kostenbesparing van 100.000 euro gerealiseerd. De 1400
medewerkers van het ziekenhuis werkten voorheen met Microsoft Exchange. De licentiekosten bedroegen voor alleen al de 1400 desktops 60
euro per gebruiker zonder software assurance en server licenties.
Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, dat in 2010 koos voor Zarafa, verwacht met open source software 1 miljoen euro aan licentiekosten
te besparen.

Zarafa is niet alleen succesvol binnen de Nederlandse zorgsector. In België kan Zarafa vier ziekenhuizen tot haar klantenkring rekenen. Het
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre, Centre Régional de soins psychiatriques, Centre Hospitalier Régional de Huy en Centre
Hospitalier Universitaire de Tivoli mailen met Zarafa.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie
Zarafa
Mirjam Scholtes, Communication & PR Manager
Tel: +31 (0)15 2517710, M: +31 (0)6 55114984
Email: [email protected]

Over Zarafa
Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware en collaboration software. Het bedrijf, dat
haar hoofdkantoor in Nederland heeft, telt wereldwijd 50 medewerkers. De Zarafa-kantoren in Duitsland, Frankrijk en Brazilië houden zich
bezig met lokale sales en support aan honderden partners en duizenden klanten.

Met het Zarafa Collaboration Platform (ZCP) kunnen, in een Outlook- of WebAccess omgeving, mail, agenda, taken en contacten worden
gedeeld en beheerd. Het ZCP is een prominente open source vervanger voor de Microsoft Exchange Server. Wereldwijd is ZCP de enige
groupware oplossing die open source Activesync compatibiliteit aanbiedt. Dit maakt remote synchronisate en push-mail mogelijk voor de
iPhone, Windows Mobile, Google Android en Nokia’s Mail for Exchange. Zarafa biedt ook volledige integratie aan met de BlackBerry Enterprise
Server. Meer informatie is beschikbaar via http://www.zarafa.com. Volg Zarafa op Twitter: htttp://www.twitter.com/zarafagroupware.

 

Jobs at Zarafa

View zarafa tour 2013 video

Zarafa customers